แผนที่โรงเรียน
แผนที่โรงเรียน
สถานที่ตั้ง :111  ม.4 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ,ภูเก็ต 83130 โทร. 076-381640 โทรสาร 076-381139