ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการพัฒนาการอ่านจับใจความโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ การเขียนแผนผังความคิดสำหรั
ผลการพัฒนาการอ่านจับใจความโดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีสอนแบบ SQ4R ร่วมกับ การเขียนแผนผังความคิดสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียน อบจ. เมืองภูเก็ต
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2561,22:36   อ่าน 327 ครั้ง